Aktuellt

Lika – Olika
Alla på samma ort

En föreläsningsserie 5, 12 och 19 oktober. Föredrag och samtalsserie om identitet – inkludering – exkludering Klimatsmart teologi för ett samhälle i kris Klimatkrisen, coronakrisen och den ekonomiska kris som hotar innebär inte bara praktiska utmaningar för samhället utan även existentiella och relationella.

För att vara på plats behövs anmälan till varje föreläsning behövs , annars det också via Studieförbundet Bildas facebook, https://www.facebook.com/bildauppsala.Se bifogad affisch: Lika Olika – affisch

Hjälpinsatser i coronatider

Många Uppsalabor är redan isolerade på grund av coronaviruset. Därför ställer Röda Korset och Svenska kyrkan Uppsala om en del av våra verksamheter och erbjuder praktisk hjälp, som att handla och att erbjuda någon att prata med. Vi samarbetar för att kunna ge stöd till personer som inte kan ta sig ut från hemmet för att de tillhör riskgrupp.

Tillsammans är vi beredda att hjälpa till på olika sätt. Röda Korset ansvarar för rekryteringen av nya frivilliga och båda organisationerna hanterar matchningar mellan de som behöver vår hjälp och volontärer. Enklast når man oss genom att ringa eller skicka e-post om man önskar hjälp av något slag (se nedan eller Informationsblad_Stöd till riskgrupper Sommartid).

INTRESSEANMÄLAN OCH KONTAKTUPPGIFTER

För den som vill bli volontär är det bästa att fylla i en intresseanmälan på Röda Korsets hemsida.  OBS! Om du är engagerad i Svenska kyrkan fyll i både ditt för- och efternamn, samt att du kommer från Svenska kyrkan under rad 4 Vad heter du?  i formuläret.
Du som behöver hjälp kan ringa Röda Korset på 018-14 32 17 mån-fre kl 09.00- 16.00 eller mejla Uppsala@redcross.se.
Diakonins hus, Svenska kyrkan Uppsala: 018-430 38 08.

SAMTAL

Diakonins hus 018-430 38 08
kl 10-12 samt 13-15 varje dag.
Domkyrkan, Mennanders kor
Drop in-samtal (gratis) med diakon mån-fre kl 13-15.
Pastoral care in Uppsala Cathedral, Mennanders kor
Free of charge. Monday–friday 1–3 pm.
Jourhavande präst
Kl 21–06, ring 112.

 

Uppsala kristna råd är samarbetsorgan för 24 kristna församlingar i Uppsalaområdet.
Våra huvudfokus är diakoni och ekumenik.

En verksamhet som kallas Diakonicentrum leds av UKR:s verksamhetsledare där deltar cirka 30 volontärer, de:

  • Ringer till ensamma och äldre i Uppsala
  • Besöker de som istället vill ha ett besök
  • Är medföljare till sjukhuset, vårdcentral eller apotek mm

Att vi är ekumeniska innebär att alla som är volontärer tillhör olika församlingar, både små och stora.

När ni stödjer Diakonicentrum så stödjer ni vårt arbete för enighet inom Guds församling och ett trevligt volontärarbete, med sikte på att göra livet lättare för många äldre och ensamma i Uppsala.

Den ekumeniska verksamheten under året genomförs också på flera andra sätt. Listan nedan ger exempel på offentliga samlingar där Uppsala kristna råd deltar:

  • Bön för kyrkornas enhet varje onsdag under terminerna kl. 17.30-17.50 i Bönens kapell i Domkyrkan
  • Gudstjänst på söndagen i den ekumeniska böneveckan i januari varje år.
  • Gudstjänst på söndagen och paneldiskussion på tisdagen i den Globala veckan (vecka 47) varje år (tillsammans med Bilda, Förbundet Kristen Humanism och Sensus och Life & Peace Institute)
  • Lika – Olika en föreläsningsserie på Stadsbiblioteket (tillsammans med Bilda, Förbundet Kristen Humanism och Sensus)
  • Samarbetspartner för julfirande i Samariterhemmet och samordning en annons för att informera om Jul i Gemenskap i kyrkorna i Uppsala.

Information om Uppsala Kristna Råds verksamhet för utskrift: Kollektinformation 2020