Aktuellt

Nu är vi 25!

Uppsala kristna råd hälsar Cross Culture välkomna! Du kan läsa mer på deras hemsida: www.crossculture.se.

—————————————————————–

Under maj månad 2021 sänds TV-gudstjänsterna i SVT2 från Österledskyrkan i Gamla Uppsala, du kan läsa mer på Österledskyrkans hemsida.

————————————————————–

Den ekumeniska bönen i domkyrkan pågår varje onsdag kl 17.30 i bönen kapell till och med juni månad.

————————————————————–

Uppsala Kristna råd höll sitt årsmöte den 22 april, protokollet hittar du här: UKR årsmötesprotokoll 2021 signerat.

————————————————————–

Ekumenisk gudstjänst med Uppsala kristna råd från söndagen den 14 mars kl. 18 finns  digitalt via hemsidan  Uppsala domkyrka – Svenska kyrkan Uppsala Kristin Windolf medverkar, predikan: Anders Blåberg, Korskyrkan. Helena Andersson Bromander, sång, Andrew Canning, orgel.