Ekumenik under året

Ekumenisk bön

Bön för kyrkornas enhet varje onsdag  kl 17.30-17.50 i Bönens kapell i Domkyrkan, under januari – juni och september till mitten av december. Sätt gärna upp affischen,  bön i Domkyrkan !

Ekumeniska böneveckan

Varje år mellan den 18 och 24 januari.

Annonsen i UNT den 16 januari 2020 hittar du här: böneveckan 2020

Lika – Olika

En föreläsningsserie  på stadsbiblioteket år 2020 den 5, 12 och 19 oktober. Föredrag och samtalsserie om identitet – inkludering – exkludering Klimatsmart teologi för ett samhälle i kris Klimatkrisen, coronakrisen och den ekonomiska kris som hotar innebär inte bara praktiska utmaningar för samhället utan även existentiella och relationella. Se bifogad affisch: Lika Olika – affisch

Kyrkornas globala vecka   Varje år under vecka 47

De arrangemang Uppsala Kristna Råd är medarrangör i har framflyttats till mars 2021

Kris som möjlighet 
Panelsamtal under Kyrkornas Globala vecka är framflyttad till den 16 mars.

Panelsamtal under Kyrkornas Globala vecka, detta evenemang är framflyttat till den 16 mars kl 18.30-20.15, Missionskyrkan i Uppsala, St Olofsgatan 40 (plats för 50 personer) eller via YouTube. You Tube-länk till vårt panelsamtal: https://www.youtube.com/watch?v=4mKLpSWk-KU&feature=youtu.be

Moderator Jacke Sjödin. Ett samtal om krisens möjligheter och kyrkans bidrag i arbetet med att bygga en hållbar värld. Vilka vanor lämnar vi bakom oss, vilka nya tar vi med? Vad kommer vara drivkraften i utvecklingen? Och andra frågor som kommer upp i samtal med panelen som består av Eva-Maria Munck, Camilla Lif , Helena D´Arcy, Hans-Erik Nordin och Karin Wiborn. Fri entré. Skänk gärna en gåva till Världsnaturfonden, SWISH 9019746.

Och vem är då min nästa?

Gudstjänsten framflyttad till söndagen den 21 mars kl. 18 – 19 Gudstjänst i domkyrkan

Julfirande

På julafton med start kl.11 kommer vi att var med och arrangera julaftonsfirande i Samariterhemmet, Julafton 2019!

Under jul och nyårshelgen kommer många kyrkor att ha julöppet, se  StorAnnons Jul i gemenskap 2019!

Senaste uppdateringen 2020-11-20/ATM