Ekumenik under året

Ekumenisk bön

Bön för kyrkornas enhet varje onsdag  kl 17.30-17.50 i Bönens kapell i Domkyrkan, under januari – juni och september till mitten av december. Sätt gärna upp affischen,  bön i Domkyrkan !

Ekumeniska böneveckan

Varje år mellan den 18 och 24 januari.

Annonsen i UNT den 16 januari 2020 hittar du här: böneveckan 2020

Lika – Olika

En föreläsningsserie 5, 12 och 19 oktober. Föredrag och samtalsserie om identitet – inkludering – exkludering Klimatsmart teologi för ett samhälle i kris Klimatkrisen, coronakrisen och den ekonomiska kris som hotar innebär inte bara praktiska utmaningar för samhället utan även existentiella och relationella.

För att vara på plats behövs anmälan till varje föreläsning behövs , annars det också via Studieförbundet Bildas facebook, https://www.facebook.com/bildauppsala.Se bifogad affisch: Lika Olika – affisch

Globala veckan   Varje år under vecka 47 (17 -22 november 2020)

I Uppsala arrangeras många samlingar i flera kyrkor under denna vecka.

Kyrkorna och klimatutmaningen – vad kan vi göra?

tisdagen den 17 november kl.  18.30 – 20:30, paneldiskussion i  Missionskyrkan, St. Olofsgatan 40 Uppsala

Bilder från Kyrkorna och klimatutmaningen. Panelsamtal tisdagen den 19 november 2019 på Newmaninstitutet.

söndagen den 22 november kl. 18 – 19 Gudstjänst i domkyrkan

Julfirande

På julafton med start kl.11 kommer vi att var med och arrangera julaftonsfirande i Samariterhemmet, Julafton 2019!

Under jul och nyårshelgen kommer många kyrkor att ha julöppet, se  StorAnnons Jul i gemenskap 2019!