Hur UKR styrs


Red leafUppsala Kristna Råd – UKR är en ideell förening med 23 kristna församlingar i Uppsala kommun som medlemmar. Varje församling betalar en medlemsavgift till UKR. Avgiften varierar beroende på församlingens storlek.

UKR:s högsta beslutande organ är årsmötet som hålls i april. Varje medlem kan skicka ett ombud per 100 medlemmar till årsmötet, dock högst tre ombud per församling. Vid årsmötet utses en styrelse på 11 ledamöter som på ett brett sätt ska representera församlingarna. En valberedning förbereder valen på årsmötet.

Styrelsen ansvarar för den löpande verksamheten och ska sammanträda minst sex gånger om året.

Beslut fattade av årsmötet eller styrelsen är inte bindande för församlingarna.

Diakonicentrum och Café Genomfarten är betydande verksamheter inom UKR.

Viktig samarbetspart – vid sidan om den formella styrelsen finns ett församlingsledarkollegium som består av församlingsföreståndare och församlingsherdar från de olika medlemsförsamlingarna. Det är församlingar både inom Svenska kyrkan och många frikyrkor och även Katolska kyrkan och Ortodoxa kyrkor. Se listan på kyrkor under medlemmar! Denna grupp är det givetvis mycket viktigt att styrelsen samverkar med. De träffas några gånger varje termin för att på så sätt komma närmare varandra och skapa förståelse och relationer mellan församlingarna i Uppsala. Man försöker också där dela glädjeämnen och bekymmer och informera om viktiga förändringar i sitt eget sammanhang.

Under verksamhetsåret 2016-2017 består styrelsen av
Ordförande: Lars Olof Fahlén, Helga Trefaldighets församling
Vice ordförande: Sven-Eric Andersson, Missionskyrkan
Kassör:
Sekreterare: Anna-Tora Martin, Missionskyrkan
Ledamöter:
Torbjörn Bådagård, Missionskyrkan
Syster Dorothea Fischer, S:t Lars församling
Eva Moberg, Församlingen Livets Ord
Andreas Möller, Valsätrakyrkan
Lovisa Möller, Vaksala församling
Mattias Nordström, Församlingen Livets Ord
Maria Smeds, Mikaelskyrkan
Eva Åsjö, Ärentuna församling

 

Diakonicentrum