Höstmöte 26 oktober

Tid och plats: torsdagen den 26 oktober kl. 19, Affisch: Höstmöte 2023

19.00 Fika till självkostnadspris.

19.30 Diakoni -utifrån tradition, vision och verklighet. Mattias Nordström, direktor på Samariterhemmet

20.30 Aftonbön och avslutning

Anmälan till uppsala.diakonicentrum@svenskakyrkan.se senast 20/10

———————————————————————————————————————-

Ekumenisk förbön i domkyrkan

Ekumenisk förbön för kristen enhet varje onsdag kl. 17.00 i Bönens kapell i Domkyrkan. Höstterminen avslutas den 6 december.

———————————————————————————————————–

Uppsalas kyrkor

Uppsala kristna råd har 25 medlemsförsamlingar med verksamhet i ännu fler kyrkor.  I kyrkorna firas gudstjänster och andakter inte bara på svenska utan på många andra språk också.  Information om tider och platser hittar du på församlingarnas hemsidor och kontaktuppgifter eller om du är student ta kontakt med Universitetskyrkan se https://uppsala.universitetskyrkan.se/.

—————————————————————————————————————— 

Senast uppdaterad 2023-09-29/ATM