Årsmötet 2023

Vid årsmötet den 27 april 2023 valdes Stig Andersson från Korskyrkan  in i Uppsala kristna råds styrelse efter Anders Blåberg, som valt att lämna styrelsen. Hela styrelsen hittar du här: Hur UKR styrs | Uppsala Kristna Råd

————————————————————————————————————–

Ekumenisk förbön i domkyrkan

Ekumenisk förbön för kristen enhet varje onsdag  fram till midsommar kl. 17.00 i Bönens kapell i Domkyrkan.
————————————————————————————————————

Uppsalas kyrkor

Uppsala kristna råd har 25 medlemsförsamlingar med verksamhet i ännu fler kyrkor.  I kyrkorna firas gudstjänster och andakter inte bara på svenska utan på många andra språk också.  Information om tider och platser hittar du på församlingarnas hemsidor och kontaktuppgifter eller om du är student ta kontakt med Universitetskyrkan se https://uppsala.universitetskyrkan.se/.

—————————————————————————————————————— 

Senast uppdaterad 2023-05-12/ATM