Ekumenik under året

Ekumenisk bön

Bön för kyrkornas enhet sker varje onsdag  kl 17.00-17.20 i Bönens kapell i Domkyrkan under terminerna. Höstterminen år 2023 startar den 13 september och håller på till och med den 6 december.

Ekumeniska  Böneveckan varje år 18 – 25 jan
Lika – Olika, 3 måndagar i oktober varje år
Kyrkornas globala vecka,   varje år veckan före domsöndagen

Tema för 2023 års  vecka är ”Att leva i orostider”

  • Söndagen den 19 november kl. 18 Inledningsgudstjänst i Österledskyrkan
  • Tisdagen den 21 november kl. 18.30 i Missionskyrkan planeras en paneldebatt.
  • Lördagen den 25 november kl. 10-12 Ekumenisk Kvinnofrukost i Missionskyrkan.
  • Söndagen 26 november kl. 18 Avslutningsgudstjänst i Domkyrkan.

 

Senaste uppdateringen 2023-11-15/ATM