Om Uppsala Kristna Råd (UKR)

Uppsala kristna råd är samarbetsorgan för 25 kristna församlingar i Uppsalaområdet.
Våra huvudfokus är diakoni och ekumenik.

En verksamhet som kallas Diakonicentrum leds av UKR:s verksamhetsledare där deltar cirka 30 volontärer, de:

  • Ringer till ensamma och äldre i Uppsala
  • Besöker de som istället vill ha ett besök

Att vi är ekumeniska innebär att alla som är volontärer tillhör olika församlingar, både små och stora.

När ni stödjer Diakonicentrum så stödjer ni vårt arbete för enighet inom Guds församling och ett trevligt volontärarbete, med sikte på att göra livet lättare för många äldre och ensamma i Uppsala.

Den ekumeniska verksamheten under året genomförs också på flera andra sätt. Listan nedan ger exempel på offentliga samlingar där Uppsala kristna råd deltar:

  • Bön för kyrkornas enhet varje onsdag under terminerna kl. 17.00-17.20 i Bönens kapell i Domkyrkan
  • Gudstjänst på söndagen i den ekumeniska böneveckan i januari varje år.
  • Gudstjänst på söndagen och paneldiskussion på tisdagen i den Globala veckan (vecka 47) varje år (tillsammans med Bilda, Förbundet Kristen Humanism och Sensus och Life & Peace Institute)
  • Lika – Olika en föreläsningsserie på Stadsbiblioteket (tillsammans med Bilda, Förbundet Kristen Humanism och Sensus)
  • Samarbetspartner för julfirande i Samariterhemmet och samordning en annons för att informera om Jul i Gemenskap i kyrkorna i Uppsala.

Information om Uppsala Kristna Råds verksamhet för utskrift: Kollektinformation 2020

 

Uppdaterad 2022-05-14/ATM