Om Uppsala Kristna Råd (UKR)

Uppsala kristna råd är samarbetsorgan för 24kristna församlingar i Uppsalaområdet.
Våra huvudfokus är diakoni och ekumenik.

En verksamhet som kallas Diakonicentrum leds av UKR:s verksamhetsledare där deltar cirka 30 volontärer, de:

  • Ringer till ensamma och äldre i Uppsala
  • Besöker de som istället vill ha ett besök

Att vi är ekumeniska innebär att alla som är volontärer tillhör olika församlingar, både små och stora.

När ni stödjer Diakonicentrum så stödjer ni vårt arbete för enighet inom Guds församling och ett trevligt volontärarbete, med sikte på att göra livet lättare för många äldre och ensamma i Uppsala.

Den ekumeniska verksamheten under året genomförs också på flera andra sätt. Listan nedan ger exempel på offentliga samlingar där Uppsala kristna råd deltar:

  • Bön för kyrkornas enhet varje onsdag under terminerna kl. 17.00-17.20 i Bönens kapell i Domkyrkan
  • Gudstjänst på söndagen i den ekumeniska böneveckan i januari varje år.
  • Lika – Olika en föreläsningsserie i oktober på Stadsbiblioteket (tillsammans med Bilda, Förbundet Kristen Humanism och Sensus)
  • Gudstjänst på söndagen och paneldiskussion på tisdagen i den Globala veckan (vecka 47) varje år (tillsammans med Bilda, Förbundet Kristen Humanism och Sensus)
  • Samordning av en annons för att informera om Jul i Gemenskap i kyrkorna i Uppsala.

 

Uppdaterad 2023-10-30/ATM