UKR:s och Diakonicentrums historia

Nedan följer ett urval viktiga årtal för Uppsala kristna råd och Diakonicentrum. Det mesta i denna historiska beskrivning är hämtat från skriften Diakonicentrum i Uppsala, Kyrkor i samverkan sedan 1971, Historik sammanställd av Lena Sölvin föreståndare för Diakonicentrum 1990- 2008.

1966

Uppsala ekumeniska råd bildades för att förbereda Kyrkornas världsråds fjärde generalförsamling i Uppsala 1968.

1971

Diakonicentrum bildades efter samtal mellan Samariterhemmet, Uppsala kyrkliga samfäldighet och Ekumeniska rådet. Diakonicentrums verksamhet startade i en lokal på Diakonistiftelsen Samariterhemmet. Astrid Petterson anställs som Diakonicentrums första verksamhetsledare.

1972

En telefonjour bildades med i starten fem frivilliga medarbetare. Telefonjouren  hålls öppen måndag till fredag kl. 10-12 men utökades snart även med eftermiddagstider.

1978

Diakonicentrum flyttar till S:t Johannesgatan 19 tillsammans med den finska församlingsgruppen.

Utfärder i samarbete med Uppsala Rotaryklubb startar. De som bjuds in är främst personer som får regelbundna samtal från Diakonicentrum.

Den 1 december öppnas Café Genomfarten, som Diakonicentrums verksamhet för tonåringar.

1983

Diakonicentrum deltog tillsammans med flera andra frivilligorganisationer i en försöksverksamhet med ledsagarservice anordnad av Uppsala kommun. Liselotte Tordsson, som var föreståndare för Diakonicentrum under större delen av 80-talet, var med och startade ledsagarservice tillsammans meed Röda korset och kommunen. Ledsagarservice har funnits kvar inom Diakonicentrum fram till pandemin slog till på vårvintern 2020.

1990

Uppsala ekumeniska råd och Uppsala Frikyrkoråd slås samman till Uppsala kristna råd.

Ekumeniska Fristadsgruppen i Uppsala bildas efter att domkyrkan ockuperats av flyktingar nyårsnatten mot 1990. Ockupationen avslutas efter 45 dagar efter löfte om att kyrkan fortsatt ska arbeta med frågan. Bo Nylund blir fristadsgruppens ordförande.  Fristadsgruppen samarbetar med Diakonicentrum och upplåter sina lokaler för samtal och fika.

1993

Café Genomfarten flyttade till sina nuvarande lokaler på Drottninggatan 13.

1996

Uppsala ekumeniska diakonikonvent bildas. Alla diakonianställda, från alla medlemsförsamlingarna träffas en gång i halvåret för att samtala om gemensamma frågor.

2003

Diakonicentrum flyttar till Vasagatan 1.

2012

Diakonicentrum finns nu i Diakonins hus på S:t Eriks torg 7.

2016

Diakonicentrum flyttar från Diakonins hus till Samariterhemmet.

2018

Den 1 januari 2018 lämnar Uppsala kristna råd över huvudmannaskapet för  Café Genomfarten till Uppsala pastorat.

2019

Diakonicentrum flyttar till sina nuvarande lokaler i Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40