Uppsala Ekumeniska Kvinnoråd

Programmet i höst startar på kulturnatten

lördagen den 9 september kl. 10-12 i Missionskyrkan

Ulles mamma

Elisabeth Sandlund

journalist, författare och fristående kolumnist på Dagen. Hon har också varit opinionsredaktör, chefredaktör och ledarskribent på tidningen Dagen..

Entré till kvinnofrukostarna är  60 kr, kvinnofrukostarna är ett samarrangemang med Bilda och Missionskyrkan.

Här kan du ta del av hela programmet:uekht23

UEK är adjungerad till Uppsala Kristna Råd och UEK vill vara ett forum för kvinnor i Uppsalas olika församlingar och

  • arbeta för att kvinnor deltar fullt ut i kyrka och samhälle,
  • arbeta för att kvinnor engagerar sig och ger sitt perspektiv på rättvisa, fred och skapelsens integritet,
  • arbeta för att kvinnor tolkar evangeliet utifrån sitt perspektiv och delar andliga erfarenheter och upplevelser,
  • arbeta för att stärka samhörigheten mellan Uppsalas kristna kvinnor,
  • verka för att gudstjänster anordnas under Världsböndagen.

 

UPPSALA EKUMENISKA KVINNORÅD leds av en styrelse som representerar olika församlingar i Uppsala.

Ordförande: Anna-Tora Martin
Telefon: 073 618 8 618
E-post: anna-tora.martin@live.se

E-post till UEK: uppsala.ekumeniska.kvinnor@live.se

Uppdaterad: 2023-08-28/ATM