Hur UKR styrs


Red leafUppsala Kristna Råd – UKR är en ideell förening med 24 kristna församlingar i Uppsala kommun som medlemmar. Varje församling betalar en medlemsavgift till UKR. Avgiften varierar beroende på församlingens storlek.

UKR:s högsta beslutande organ är årsmötet som hålls i april. Varje medlem kan skicka ett ombud per 100 medlemmar till årsmötet, dock högst tre ombud per församling. Vid årsmötet utses en styrelse på 11 ledamöter som på ett brett sätt ska representera församlingarna. En valberedning förbereder valen på årsmötet.

Styrelsen ansvarar för den löpande verksamheten och ska sammanträda minst sex gånger om året.

Beslut fattade av årsmötet eller styrelsen är inte bindande för församlingarna.

Diakonicentrum är en betydande verksamhet inom UKR.

Viktig samarbetspart – vid sidan om den formella styrelsen finns ett församlingsledarkollegium som består av församlingsföreståndare och församlingsherdar från de olika medlemsförsamlingarna. Det är församlingar både inom Svenska kyrkan och många frikyrkor och även Katolska kyrkan och Ortodoxa kyrkor. Se listan på kyrkor under medlemmar! Denna grupp är det givetvis mycket viktigt att styrelsen samverkar med. De träffas några gånger varje termin för att på så sätt komma närmare varandra och skapa förståelse och relationer mellan församlingarna i Uppsala. Man försöker också där dela glädjeämnen och bekymmer och informera om viktiga förändringar i sitt eget sammanhang.

Under verksamhetsåret 2022-2023består styrelsen av
Lars Olof Fahlén, Helga Trefaldighets församling (ordf)
Cecilia Fröjmark, S:t Lars församling (v ordf)
Anna-Tora Martin, Missionskyrkan (sekr)
Janne Blom, Församlingen Livets Ord
Stig Andersson, Korskyrkan
Torbjörn Bådagård, Missionskyrkan
Harout Ekizean, Armeniska ortodoxa kyrkan
Sara Nilsson Edström, Ärentuna församling
Eva Moberg, Församlingen Livets Ord
Helen Sverkel, EFS Lötenkyrkan,                                                                                                                       Siv Skott, Gamla Uppsala församling

Här hittar du stadgarna för Uppsala kristna råd: Stadgar UKR

Uppdaterad: 2023-05-12/ ATM