Diakonicentrum


Diakonicentrum


Diakonicentrum är navet i Uppsala kristna råds verksamhet. I våra nya lokaler på Samariterhemmet har vi gott om plats för vår verksamhet men samverkar också med Diakonistiftelsen Samariterhemmet. 

  • Telefontjänst eller trygghetsringning: Varje förmiddag kommer volontärer som ringer ett antal personer som vill ha kontakt en eller flera gånger i veckan.
  • Ledsagarservice. Vi utför även s k ledsagning, dvs några pigga volontärer följer äldre som behöver sällskap till läkare, tandläkare, fotvård eller annat.
  • Besökstjänst. Några volontärer ställer också upp på hembesök eller promenadsällskap.
  • Förutom detta tar verksamhetsledaren emot telefonsamtal vid behov och håller kontakt med de olika medlemskyrkorna om arbetet.
  • Volontärer: vi behöver några nya volontärer till ovan nämnda uppgifter, inte minst pigga personer som kan fungera som ledsagare eller promenadsällskap. En utbildning kommer att anordnas för intresserade personer som anmäler sig.
  • Varje termin ordnas volontärsamlingar för alla aktiva. Vid samlingen i mars 2016 hade vi  t ex ett givande samtal med kommunens äldreombudsman Karin Udenius.