Diakonicentrum

Diakonicentrum – finns för dig som behöver eller vill ge stöd.
  • Telefontjänst : Vill du bli uppringd av någon som lyssnar? Eller vill du själv vara med och stödja? Vi ringer varje vardag till dem som vill. Eller bara någon gång i vecka? Du bestämmer hur länge och vad du vill prata om. Anmäl dig till oss!
  • Ledsagarservice. Vi följer gärna med dig till läkare, tandläkare, fotvård eller annat där du  känner att du behöver sällskap och stöd. Vi har duktiga medföljare/volontärer som hämtar upp dig i hemmet och följer med till besöket och hem igen. Vill du själv bli ledsagare ? kontakta oss.
  • Besökstjänst. Vill du få besök eller sällskap på en promenad? Vi kan göra dig sällskap en stund, för att prata och dela livet.

Diakonicentrum består av en verksamhetsledare och ett 30-tal volontärer, som ställer upp helt ideellt. Kyrkorna i Uppsala står bakom verksamheten.

Ring  Diakonicentrum (Uppsala kristna råd, kyrkor i samverkan) Telefon 018- 15 08 60. Telefontid förmiddagar, övrig tid telefonsvarare. Har du frågor: ring verksamhetsledaren, telefon 018- 15 07 70 eller skicka e-post till uppsala.diakonicentrum@svenskakyrkan.se.

Varje termin ordnas volontärsamlingar för alla aktiva. På våra samlingar brukar det informeras om aktuella förändringar och händelser men vi har också ibland en gäst som föreläser om något aktuellt ämne.