Diakonicentrum

 Diakonicentrum är navet i Uppsala kristna råds verksamhet.
Vi har flyttat till nya lokaler på andra våningen i Missionskyrkan på St Olofsgatan 40.
Du når oss enklast per telefon 018-15 07 70 eller 018-15 08 60.
  • Telefontjänst : Varje förmiddag kommer volontärer som ringer ett antal personer som vill ha kontakt en eller flera gånger i veckan.
  • Ledsagarservice. Vi utför även s k ledsagning, dvs några pigga volontärer följer äldre som behöver sällskap till läkare, tandläkare, fotvård eller annat.
  • Besökstjänst. Några volontärer ställer också upp på hembesök eller promenadsällskap.
  • Förutom detta tar verksamhetsledaren emot telefonsamtal vid behov och håller kontakt med de olika medlemskyrkorna om arbetet.
  • Volontärer: vi behöver några nya volontärer till ovan nämnda uppgifter, inte minst pigga personer som kan fungera som ledsagare eller promenadsällskap. En utbildning kommer att anordnas för intresserade personer som anmäler sig.
  • Varje termin ordnas volontärsamlingar för alla aktiva. På våra samlingar brukar det informeras om aktuella förändringar och händelser men vi har också ibland en gäst som föreläser om något aktuellt ämne.
  • Du är också mycket välkommen att titta in varje förmiddag vid 10-tiden då vi har fikagemenskap.